Rachunkowość korporacyjna z językiem angielskim

– kurs przygotowujący do pracy w centrach usług wspólnych (sektor BPO/SSC) oraz

pracy w firmach z kapitałem zagranicznym

Kurs adresowany jest do osób planujących zatrudnienie w sektorze BPO/SSC oraz osób, które wiążą swoją karierę z pracą w działach księgowości w firmach z kapitałem zagranicznym. Warunkiem koniecznym udziału w kursie jest znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz podstaw Excela.Nie jest wymagana znajomość podstaw rachunkowości. Kurs obejmuje dwa obszary: językowy i księgowy: podstawy rachunkowości w języku angielskim oraz zajęcia komputerowe Symfonia FK oraz Excel.
Zajęcia są realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć komputerowych.


Program:


I. PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI - księgowanie na kontach w języku polskim i angielskim

1.Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu.
2.Konto księgowe i zapis operacji gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych.
3.Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i pomocniczej.
8.Środki pieniężne, rozrachunki i formy ich regulowania.
9.Wycena obrotu zapasami materiałów i towarów.
10.Ewidencja środków trwałych, sporządzanie tabeli amortyzacyjnych.
11.Wynagrodzenia i inne rozrachunki z pracownikami.
12.Konta wynikowe – przychody i koszty.
13.Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek dochodowy w systemie ewidencji księgowej.

14. Kapitały i źródła ich finansowania

15. Wynik finansowy bilansowy i podatkowy

15. Bilans i rachunek zysków strat

II. ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL
1. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji Excela oraz tworzenie raportów z wykorzystaniem tabeli przestawnej.
2.Graficzne przedstawienie danych.
3.Ochrona arkusza i skoroszytu.

III. SYSTEM  SYMFONIA FK - księgowanie na kontach w języku polskim i angielskim
1.Zasady pracy w programie Symfonia Finanse i Księgowość.
2.Tworzenie i budowanie firmy oraz wprowadzanie bilansu otwarcia.
3.Wprowadzanie dowodów księgowych (z uwzględnieniem rejestrów VAT)
4.Raport kasowy i wyciąg bankowy.
5.Rozrachunki i ich rozliczanie.
6.Przeglądanie, wydruk rejestrów VAT, tworzenie deklaracji VAT.
7.Przeglądanie, wydruk zapisów oraz obrotów na kontach.

8. Tworzenie bilansu i rachunku zysków i strat - analiza pionowa i pozioma

 

 

TERMIN I MIEJSCE: Wrocław

 

Zajęcia odbywają sie w poniedziałki i środy od godz. 17:00 do 19:30 lub weekendowo ( w każdą sobotę) od godz. 8:00-14:00

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Koszt uczestnictwa jednej osoby - 1 700,00 zł

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, a nie obejmuje kosztów wyżywienia i noclegów.

Noclegi rezerwują Państwo indywidualnie.

Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem kursu na wskazane konto i umieścić na przelewie: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

 

Zgłoszenia udziału prosimy dokonać przesyłając poniższy formularz na: rachvist@gmail.com

 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu: 693 686 849