Obsługa księgowa, najlepsze oferty ubezpieczeń oraz doradztwo dla firm!

Zapraszamy przedsiębiorców  oraz osoby fizyczne do podjęcia współpracy w zakresie ubezpieczeń! 
 
Oferta:

- Zarządzanie, koordynowanie i monitorowanie wszystkich kwestii/zadań finansowych oraz kadrowo-płacowych

- Tworzenie i zarządzanie rachunkiem zysków i strat, budżetem, prognozą i raportowaniem

- Tworzenie zaawansowanych analiz finansowych

- Analiza marż produktów oraz pomoc w tworzeniu dokumentacji cen transferowych

- Przygotowywanie rekomendacji i wsparcie strategicznych operacji handlowych

- Analizowanie i wdrażanie decyzji biznesowych z naciskiem na możliwości wzrostu i poprawy marży

- Współpraca z audytem zewnętrznym i wewnętrznym

- Współpraca w ramach kontroli podatkowychZapewniamy stałą opiekę i możliwość konsultacji!
www.pzu.pl
https://www.facebook.com/Rachvist/
https://www.facebook.com/grupapzu/
https://aspisak-tobiasz.agentpzu.pl/